Ouders

BW_IMG_8916
BW_IMG_8850
BW_IMG_8880

Ouders

Wij als school vinden het belangrijk dat er goed contact is tussen de school en haar ouders. Een van de uitgangspunten van onze school is; u te informeren over alle belangrijke gebeurtenissen op school, over algemene schoolzaken en over de ontwikkeling van uw kind(eren).

De school staat open om samen met ouders te werken aan het organiseren en uitvoeren van verschillende activiteiten in en rond de school. Wij stellen het op prijs wanneer u als ouder(s) ons op de hoogte houden van belangrijke zaken betreffende uw kind(eren). Hierbij kunt u denken aan, afmelding bij ziekte, allergieën etc. Een goede samenwerking tussen school en thuis is waar wij naar streven, omdat wij van mening zijn dat dit het welzijn van uw kind(eren) bevordert.  

Overblijven

Tijdens de middagpauze op de Jan Ligthartschool, worden de kinderen opgevangen in het overblijflokaal waar altijd 2 ouders (vrijwilligers) aanwezig die de overblijf begeleiden. Er wordt 20 minuten samen gegeten. De laatste 10 minuten voor de lessen van de middag spelen alle kinderen nog even buiten om daarna weer fris te starten met de lessen van de middag, hierbij is pleindienst aanwezig.

De groep vrijwilligers wordt aangestuurd door een coördinator. Wilt u ook graag helpen tijdens de middagpauze? Dan kunt u dit kenbaar maken aan de groepsleerkracht van uw kind(eren). De leerkracht zorgt ervoor dat de coördinator contact met u opneemt.