Onze groepen

BW_IMG_8871
BW_IMG_8908
BW_IMG_8893

Er word gewerkt met twee basisgroepen: de ‘Bijenkorf’ voor groep 1 t/m 4 en de ‘Vlindertuin’ voor groep 5 t/m 8. Daarnaast is er een extra groep, het ‘Vossenhol’ waarin de kinderen van groep 4/5 drie ochtenden in de week extra begeleiding krijgen. Door deze samenstelling leren wij de kinderen om zelfstandig of samen te werken met leerlingen uit een ander jaargroep. Met als doel een veilig leeromgeving te creëren onder begeleiding van onze leerkrachten.    

Naast het reguliere lesprogramma, worden er ook regelmatig culturele en maatschappelijke activiteiten georganiseerd. Hierbij kunt u denken aan activiteiten zoals; wandelingen in de natuurgebieden in Westerbroek, samen werken en onderhouden van de moestuinen, een educatieve theatervoorstelling of een bezoek aan de bibliotheek.   

Op dit moment werken wij voor de verschillende vakgebieden met de volgende methodes:
- aan de hand van ‘Kleuterplein’ gewerkt aan verschillende thema’s.  
- er intensief gebruik gemaakt van ‘Veilig leren lezen’
- we maken gebruik van ‘Taal Actief’
- voor het rekenonderwijs gebruiken wij ‘ De wereld in getallen’