Onze groepen

BW_IMG_8871
BW_IMG_8908
BW_IMG_8893

Er word gewerkt met twee basisgroepen: de ‘Bijenkorf’ voor groep 1 t/m 4 en de ‘Vlindertuin’ voor groep 5 t/m 8. Daarnaast is er een extra groep, het ‘Vossenhol’ waarin de kinderen van groep 4/5 drie dagen in de week les krijgen. Door deze samenstelling leren wij de kinderen om zelfstandig, maar ook samen te werken met leerlingen uit een andere jaargroep. Met als doel een veilige leeromgeving te creëren onder begeleiding van onze leerkrachten.

Naast het reguliere lesprogramma, worden er ook regelmatig culturele en maatschappelijke activiteiten georganiseerd. Hierbij kunt u denken aan activiteiten zoals; wandelingen in de natuurgebieden in Westerbroek, samenwerken en onderhouden van de moestuin, een educatieve theatervoorstelling of een bezoek aan de bibliotheek.

Op dit moment werken wij voor de verschillende vakgebieden o.a. met de volgende methodes:

–  ‘Kleuterplein’ in groep 1-2
–  ‘Veilig leren lezen’ in groep 3
–  ‘Taal Actief’ in de groepen 3 t/m 8
–  ‘De wereld in getallen’ in de groepen 3 t/m 8
– ‘Estafette’ in de groepen 4 t/m 8